Klimamarin – klimakonferanse for fiskeri- og havbruksnæringen

16
Nov 2016

11:00
  Radisson Blu Royal Garden Hotel Trondheim, Kjøpmannsgata, Trondheim, Norway

[tb_google_map address="Radisson Blu Royal Garden Hotel Trondheim, Kjøpmannsgata, Trondheim, Norway" height="150px"]

Klimamarin skal øke kunnskapen om hvordan global oppvarming kan føre til store omslag for fiskeri- og havbruksnæringen. Klimamarin er et møtepunkt for forskere, næring og myndigheter som løfter kunnskap om hvordan klimaendringer påvirker marine- og terrestriele økosystemer og hvordan fiskeri og havbruk kan redusere sine klimagassutslipp og være en del av omstillingen til et lavutslippssamfunn. Klimamarin har en helhetlig tilnærming ved å fokusere på hvordan klimaendringer kan gi både muligheter og utfordringer for næringen.

Årets program inkluderer blant annet (følg lenker for mer informasjon):

Michaela Aschan, professor Fiskeribiologi og Fiskeriforvaltningprofessor UiT: Hva er den mest oppdaterte kunnskapen om hvordan viktige bestander kan endre omfang og utbredelse i et varmere klima? Hvilke effekter kan dette ha på fiske og tilknyttede samfunn?

Elisabeth Ytteborg, forsker Nofima: Hvordan vil klimaet påvirke akvakultur i Europa frem mot 2050?»