The pros and cons of the freshwater apex predator, European catfish Silurus glanis, and angling as a powerful mechanism for its reduction

Journal of Environmental Management

Vejřík, Lukáš; Vejříková, Ivana; Kočvara, Luboš; Blabolil, Petr; Peterka, Jiří; Sajdlová, Zuzana ; Jůza, Tomáš; Šmejkal, Marek; Bartoň, Dan; Kubecka, Jan; Čech, ;

Open Access repository linkDOI: 10.1016/j.jenvman.2019.04.005